Včelárske potreby

O spoločnosti

Technológia výroby
   V úplných začiatkoch sa hladký voskový pás vyrábal namáčaním drevených dosiek do studenej vody a následne do horúceho vosku.Tento primitívny spôsob však zakladateľ firmy pán Ľudovít Vízi rýchlo nahradil strojom na výrobu nekonečnej hladkej fólie.Nevýhodou tejto technológie bolo ručné rezanie medzistienok.Po smrti pána Víziho prebrala spoločnosť jeho dcéra, ktorá nahradila ručné rezanie automatom.Hoci táto linka bola najvýkonnejšia na celom Slovensku mala aj určité nevýhody.
   Tieto medzistienky sa vyrábali valcovaním, čím sa hutnil a utláčal včelí vosk a takto vyrobené medzistienky neboli také prirodzené ako medzistienky vyrábané technológiou kontinuálneho liatia. V roku 2004 bol zmenený spôsob výroby, odstavením starých technologických liniek. Doterajší spôsob výroby nahradil progresívnejší - metóda kontinuálneho liatia pri ktorej sa medzistienky vyrábajú prirodzenejším a hygienickejším spôsobom. Horúci vosk tečie priamo na chladené valce.V tomto roku prebral spoločnosť pán Furák, ktorý zmenil stratégiu spoločnosti.

Zameranie spoločnosti
   V súčastnosti sa firma zaoberá spracovaním včelieho vosku, voštín, odpadu, výrobou medzistienok a predajom včelárskych potrieb.Sortiment jednoduchého včelárskeho náradia sa rozšíril aj o profesionálne stroje a zariadenia používané pri práci so včelami.O kvalite týchto výrobkov svedčí množstvo spokojných zákazníkov nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky ako aj zo včelárskej veľmoci - Maďarska.

   Dlhoročná tradícia výroby včelárskych produktov v našom regióne spolu s obrovskými skúsenosťami našej spoločnosti dávajú záruku najvyššej kvality.


© Výroba medzistienok, tradícia od roku 1978.