Včelárske potreby

Výkup surovín

Vykupujeme nasledovné produkty:

   

Produkt

Cena za 1 kg

Vosk

8,00 € hotovosť,   8,50 € splatnosť 30 dní

 

 

Vosk z voštiny

4,00 € - ohodnotí sa výťažnosť a vosk z voštín

 

 

Propolis

38,- €

 

Vymieňame nasledovné produkty:

   

Produkt

Cena za 1 kg

Vosk za medzistienky

1,99- €

Voština za medzistienky

3,99- €

Spracovanie vlastného vosku na medzistienky (minimálne 70kg)

2,50 €

Spracovanie vosku na atypický rozmer

2,50 €

 

Prepracovanie vosku a voštín

   

Služba

Cena za 1 kg

Prečistenie vosku

1,90 - €

Spracovanie voštín na vosk

1,10 - €

UPOZORNENIE: Pri poštovom zasielaní Vaších produktov (vosk, voština) na našu adresu priložte aj vyplnený a podpísaný formulár, kde čestne prehlasujete, že zasielané produkty nepochádzajú zo včelstva napadnutého chorobou Mor včelieho plodu.

Platbu v hotovosti prosím nahláste deň vopred !
Výkup surovín v hotovosti je možný iba počas pracovných dní (pondelok až piatok).