Včelárske potreby

Výhercovia vianočného žrebovania

Dňa 22.12.2022 boli vyžrebovaní nasledovní zákazníci, ktorí sa zúčasnili vianočného žrebovania.

  1. Cena: pán Pavlovkin Peter
  2. Cena: pán Bartko Ján
  3. Cena: pán Čeri Ľudovít
  4. Cena: pán Špano Ľudovít
  5. Cena: pán Hajko Ľuboš
  6. Cena: pán Slávik Pavel
  7. Cena: Odborný liečebný ústav Predná Hora
  8. Cena: pán Herédi Kristián
  9. Cena: pán Šlosár Lukáš
  10. Cena: pani Babejová Lenka

Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým naším zákazníkom prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie v nasledujúcom roku.